Privacy Verklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op okkibox.nl

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dit privacybeleid te accepteren.

okkibox.nl respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die okkibox.nl verwerkt

okkibox.nl verwerkt de volgende persoonsgegevens:

– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over activiteiten op de website
– Foto’s gemaakt tijdens een openbaar evenement of op straat.
– Internetbrowser en apparaat type
– Voor- en/of achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website okkibox.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. okkibox.nl kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over deze kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens is verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@okkibox.nl, dan wordt deze informatie zo spoedig mogelijk verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt

okkibox.nl verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:
– het laten zien van artistiek bewerkte portretten en foto’s die gemaakt zijn tijdens een al dan niet openbaar evenement en publieke ruimten, zoals foto’s gemaakt op straat (straatfotografie) evenals andere openbare plaatsen en gelegenheden. (gerechtvaardigd doel)
– het analyseren van uw gedrag op de website ter verbetering van de website of om deze af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

okkibox.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard

okkibox.nl bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. okkibox.nl hanteert de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:
Contactgegevens: totdat u verzoekt deze te verwijderen of totdat de website wordt opgeheven, waarbij geldt: contactgegevens zoals e-mailadressen: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Delen van persoonsgegevens met derden

okkibox.nl verstrekt nooit en te nimmer gegevens aan derden of verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

okkibox.nl gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy, omdat ze geanonimiseerd worden.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen. Ook wordt hiermee de website geoptimaliseerd. U kunt u afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Privacyverklaring: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen voor zover dit niet in strijd is met de wetgeving of dit niet onnodig de grondrechten van okkibox.nl schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie waaronder artistieke en journalistieke vrijheid.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt okkibox.nl u een kopie van uw identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen. Maak in de kopie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan), het paspoort- of identiteitsbewijs nummer en burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy.
okkibox.nl wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden

okkibox.nl neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt de nodige maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vragen of een opmerking hebt over deze privacyverklaring , neem dan contact op via info@okkibox.nl. 

Bijgewerkt: 15-04-2019

Privacy Verklaringokkibox